شرکت همیاران شمال شرق
21 آبان 1402 - 14:22:45 132
آغاز اجرای عملیات شیب بندی و تسطیح پارکینگ شهرک حمل و نقل شهید سلیمانی خواف
عملیات اجرایی شیب بندی و تسطیح پارکینگ شهرک حمل و نقل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خواف آغاز شد.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق به منظور دسترسی بهتر و سهولت تردد ماشین های سنگین کارشناسی های لازم جهت آماده سازی پارکینگ شهرک حمل و نقل شهید حاج قاسم سلیمانی خواف در دستور کار قرار گرفت و روز گذشته عملیات اجرایی شیب بندی و تسطیح آن آغاز گردید.