شرکت همیاران شمال شرق
19 مرداد 1402 - 12:01:04 345
با حضور مدیرعامل سازمان همیاری: هیات مدیره شرکت همیاران شمال شرق برگزار شد
هیات مدیره شرکت همیاران شمال شرق به منظور بررسی برنامه ها و اقدامات انجام شده و پیش رو این شرکت در حوزه های مختلف برگزار شد
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق در این جلسه که با حضور محمدرضا تازیکی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی و رییس هیات مدیره، احمد عبدالله زاده مدیرعامل، فتاحی معاون اداری مالی و دیگر اعضای هیات مدیره شرکت همیاران شمال شرق برگزار شد ابتدا احمد عبدالله زاده توضیحاتی درباره اقدامات و فعالیت های اخیر شرکت همیاران بیان کرد و در ادامه برنامه ها و اقدامات انجام شده و پیش رو در حوزه های مختلف موضوعاتی بود که در جلسه هیات مدیره توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت. در پایان پس از بحث و بررسی پیرامون مسائل مطروحه، درباره دستورات جلسه تصمیم گیری شد.